Termeni și condiții ale consilierii online

Clientul este persoana care a solicitat consilierea online. Prestatorul este medicul colaborator al Clinicii Luțescu căruia i s-a solicitat consilierea online.

1. Clientul atestă exactitatea şi sinceritatea informaţiilor pe care le furnizează medicului şi îşi exprimă acordul ca interpretările și diagnosticul furnizat de medic să fie conforme informaţiilor pe care le-a furnizat.

2. Toate litigiile privitoare la naşterea, modificarea, stingerea, interpretarea şi executarea prezentului contract pot fi supuse regulilor de arbitraj şi regulilor de procedură prevăzute de Lege.

3.  Prezentul contract presupune din partea medicului o operaţiune de diligenţă şi nu una de rezultat.

4. Clinica Luțescu respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

5. Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul și codul numeric personal, adresa de e-mail colectate prin intermediul formularului, pentru:

– efectuarea consilierii online;

– îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata onorariului;

– îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina medicilor;

– îndeplinirea obligației noastre profesionale de ținere a evidenței pacienților.

Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale pentru activitatea medicală.

6. Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru comunicarea cu dumneavoastră. Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale a medicilor.

7. Prelucrăm datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință, pentru realizarea interesului dumneavoastră legitim de a beneficia de asistență medicală.

8. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

9. Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație profesională a medicului, ci și o valoare esențială.

10. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către medic. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

11. Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea consilierii online. În acest caz medicul este exonerat de răspundere. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.